Regulamin

INFORMACJE 

Sklep internetowy  działający pod adresem www.bimberhobby.pl  prowadzony jest przez firmę:

 

B. HOBBY

Ul. Zawiszy Czarnego 31, 52-241 Wrocław

NIP: 886-174-75-90, REGON: 020815710

Email: biuro@bimberhobby.pl 

(NIE JEST TO ADRES DO ODBIORU ZAMÓWIEŃ !!!)Tel. +48 785-648-516

ODBIORY SĄ NA BIELANACH WROCŁAWSKICH

(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym)

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. W skład oferowanego asortymentu wchodzą m. in. sprzęt i akcesoria do domowej produkcji alkoholi.

Sklep nie oferuje w sprzedaży produktów zawierających alkohol oraz nie zachęca do jego spożywania. Wszystkie umieszczone na stronie www.bimberhobby.pl opisy mają charakter wyłącznie informacyjno - poglądowy.

 

Wszelkie opisy produktów, reklamy, ceny oraz inne informacje podane na stronie www.bimberhobby.pl  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a jedynie mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych. W przypadku określenia przez producenta daty trwałości, oferowane produkty nie są sprzedawane po upływie tej daty.

 

Ceny produktów widoczne w Sklepie podane są w walucie PLN, zawierają podatek VAT oraz są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen asortymentu z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą dóbr oraz praw osób, które zamówiły produkty przed wprowadzeniem zmian.

 

Złożenie zamówienia w sklepie www.bimberhobby.pl   oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

REJESTRACJA KLIENTA
Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia  "formularza zamówienia"- czyli pośrednio rejestracji, podania w nim prawidłowych danych  kontaktowych zawartych w formularzu.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i lub telefonicznie.  Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu,  będą niepełne lub nieprawidłowe.

Podane ceny są cenami brutto i nie obejmują kosztów przesyłki.

 

Realizacja zamówień odbywa się za pomocą firmy kurierskiej InPost i Poczty Polskiej, koszt wysyłki określa cennik umieszczony w dziale „wysyłki”. 


Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący , równocześnie każdorazowo: "Nabywca składając ofertę kupna udziela pełnomocnictwa sprzedającemu - firmie B. Hobby - do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską  - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku VAT. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego.

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

 

 Jednocześnie w momencie zakupów  zostanie zawarta reguła dotycząca pełnomocnictwa sprzedającego o świadczenie usług w imieniu kupującego z Pocztą Polską,   

Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.

Do każdej  przesyłki dołączony jest dowód zakupu – paragon , faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Kupującego . Chcąc otrzymać  fakturę Vat należy o tym fakcie zaraz po zakupie,  poinformować sprzedającego w przeciwnym razie będzie wystawiony paragon fiskalny.

 

PŁATNOŚCI

Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

     *za pobraniem przy odbiorze towaru

     *przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

     *za pośrednictwem platformy świadczącej natychmiastowe płatności on-line Przelewy24

W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego  po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto Sprzedającego. 

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.  

Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail biuro@bimberhobby.pl .

 

W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

DOSTAWA

Zamówienia są realizowane bezzwłocznie, przy wyborze "za pobraniem", lub po zaksięgowaniu płatności przy wyborze płatności przelewem.

Towary zamawiane przez klienta są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz Poczty Polskiej.

Wysyłki są realizowane od poniedziałku do piątku.

Klient, podczas odbioru przesyłki ma prawo sprawdzić zawartośc przesyłki. W przypadku uszkodzeń konieczne jest spisane protokołu z przewoźnikiem.

Koszt dostawy ponosi kupujący, chyba, że strony ustaliły inne rozwiązanie.

W zależności od ilości zamawianego towaru, koszt wysyłki może się różnić od podanego na stronie. W przypadku przekroczenia maksymalnej wagi paczki Kupujący zostanie poinformowany o konieczności wniesienia dodatkowej opłaty za przesyłkę.

 

REKLAMACJE

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

W celu reklamacji towaru należy złożyć, drogą elektroniczną, reklamację. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), ewentualnie nr telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia oraz przesłać reklamowany towar, wraz z dowodem potwierdzającym zakup (paragon, faktura) na adres sklepu.

Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do złożonej reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, B.Hobby zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

W celu reklamacji towaru należy złożyć, drogą elektroniczną, reklamację oraz przesłać reklamowany towar, wraz z dowodem potwierdzającym zakup (paragon, faktura) na adres sklepu.Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do złożonej reklamacji.

ZWROT I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować B.Hobby Piotr Kocjan, ul. Zawiszy Czarnego 31 52-241 Wrocław,e-mail biuro@bimberhobby.pl, telefon 785-648-516 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (link do formularza). Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Zakupiony towar należy odesłać w oryginalnym, nienaruszonym stanie wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).

Zwracane produkty proszę odesłać na adres B.Hobby, ul. Śnieżna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Zwrot kwoty równej wartości towaru nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego, zwrotu przedmiotu.

Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień przez Sklep oraz jeśli Klient wyraził osobną zgodę – w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach, produktach oraz usługach oferowanych przez Sklep.

Klient ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Klient dokonując zakupu akceptuje postanowienia Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 

Sklep bimber hobby zastrzega sobie prawa do zdjęć w sklepie. Autorem i właścicielem zdjęć jest tylko i wyłącznie firma bimber hobby i zabrania się kopiowania, umieszczania  i wykorzystywania zdjęć bez zgody autora którym jest firma bimber hobby. Wszelakie odstępstwa od tego punktu regulaminowego będą powodowały wszczęcie postępowania karnego na drodze sądowej.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

Wszystkie zdjęcia i opisy umieszczone na stronie są własnością B.Hobby. Zastrzeżone są prawem autorski. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela, zabronione.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.